Zmaj Jovina 7, Jabuka boban.gradi@yahoo.com 063 76 44 854 i 060 031 90 41

Nudimo vam mogućnost izrade i montaže svih vrsta betonskih i metalnih ogradnih sistema kako za bašte tako i za velike industrijske objekate. Ono što vam garantujemo je visok kvalitet i profesionalna i brza ugradnja.

Možemo da vam ponudimo različite tipove ograda u zavisnosti od vaših želja i namene:

  • Ograde od betonskih elemenata
  • Betonske stubiće za ograde
  • Metalne ograde
  • Pleteno-žičane ograde
  • Panelne ograde

Boban gradi

PR.ZR. "Boban Gradi"

Vlasnik: Slobodan Cvetanovski

PIB: 103812955

Matični broj: 61776443

Kontakt telefon: 063 76 44 854

ili 060 031 90 41

Email: boban.gradi@yahoo.com

Facebook